Manuel Otero, o galego que morreu no desembarco de Normandía

Este soldado de Outes caeu nun campo de minas na praia de Omaha hai 75 anos: o 6 de xuño de 1944

Así se divertían por Galicia as Xuventudes Hitlerianas

Unha delegación das mocidades de Hitler fundouse en Vigo antes da II Guerra Mundial perfectamente integrados na vida social

Buscan vítimas galegas do nazismo para devolverlles obxectos roubados

O servizo ITS de Alemaña quere contactar con familias como a do coruñés Emilio Rodríguez, que morreu en Buchenwald

Os pesqueiros galegos afundidos na II Guerra Mundial

Buques de guerra aliados atacaron a barcos galegos durante a contenda temendo que os mariñeiros espiasen para Hitler

Epónimos del Tercer Reich

De entre los casi 9.000 epónimos existentes en medicina figuran aún algunos como Síndrome de Hallervorden-Spatz, Enfermedad de Reiter, Síndrome de Eppinger, o Células de Clara, que supuestamente honran la memoria de los alemanes Julius Hallervorden, Hugo Spatz y Hans Reiter; del checo Hans Eppinger, o del austríaco Max Clara. Todos ellos, además de ser médicos, tenían otro punto en común: eran nazis. Y convencidos.