hormigón

O chan máis plano do mundo

Prosistemas duplica o seu tamaño en plena crise do ladrillo cun formigón "científico" saído do seu departamento de investigación

El suelo más plano del mundo

Prosistemas duplica su tamaño en plena crisis del ladrillo con un hormigón "científico" salido de su departamento de investigación