O Vesuvio matou xente vaporizando o seu sangue e estalando os...

Unha investigación na revista PLOS ONE revela que as ondas piroclásticas do volcán fixeron estourar os corpos en 79 a.C.