O cabaliño do demo australiano, un malabarista do sexo

O investigador galego Adolfo Cordero realizou importantes descubrimentos sobre esta especie