Grupo de Oceanografía Biolóxica

Analizando as bacterias que habitan as rías galegas

A costa de Galicia representa o límite norte dun dos principais sistemas de afloramento dos océanos do mundo