Domingo 21 Abril 2024

Grupo Copo

DIGI4AUT, avanzando cara ao modelo de fábrica de automoción 4.0.

Avanzar cara a unha industria da automoción cada vez máis intelixente era o principal obxectivo da Unidade Mixta de Investigación (UMI) DIGI4AUT, desenvolvida polo...