Só a gripe de 1918 supera o exceso de mortaldade da...

Un estudo sitúa á pandemia no 2020 como a causante da segunda catástrofe relacionada con infección máis mortal desde principios do século XX en Europa

A pandemia da Covid-19: o que a gripe do 18 nos...

Sorprende comprobar cantos aspectos son parecidos ao que está a pasar na actualidade