Unha tese estuda o proceso de artificialización litoral na ría de...

A investigación da UVigo cuantifica e caracteriza o incremento de superficies artificiais nas zonas costeiras, de utilidade para unha xestión sostible
Na costa galega, as pradarías mariñas están dominadas polas especies Zostera marina e Zostera noltei. Foto: Duvi.

Facer visibles as pradarías mariñas para coidalas

As universidades de Vigo e Santiago participan no proxecto Zosteco, que estuda en detalle este ecosistema mariño na contorna da illa de San Simón

Unha unidade didáctica para que a mocidade descubra a Fontán

O Consello da Cultura Galega presenta unha publicación na que recolle a vida e obra do xeógrafo cunha monografía e diversas actividades

A UVigo inicia un estudo da illa de Tambo, a gran...

Comeza o traballo de campo da axenda estratéxica para a illa de Tambo