Martes 23 Abril 2024

Game Jam

O potencial educativo e comunicativo dos videoxogos

A facultade de CCSS e da Comunicación de Pontevedra acollerá en outubro a cuarta edición do CIVE