Como vivir 105 anos?

Alén dos hábitos saudables, a ciencia está a descubrir que determinadas mutacións xenéticas poden favorecer a lonxevidade

É o coronavirus estacional? Pois depende de como miremos os resultados

O autor advirte que son precisas evidencias máis sólidas, tendo en conta un amplo abano de factores, para determinar o maior risco de infeccións no inverno