Un traballo sobre a fiscalidade da enerxía eólica en Galicia gaña...

As profesoras da USC Rosa Mª Regueiro e María Cadaval fanse co galardón na modalidade de estudos publicados en revistas científicas

A independencia de Cataluña restaríalle a Galicia 1.000 millóns de euros

Un informe elaborado por Santiago Lago e Xoaquín Fernández Leiceaga analiza o impacto fiscal dos cambios no modelo territorial