Que sabemos realmente dos gatos?

Son pouco sociables e sempre van ao seu? Como de perigosos son para as persoas embarazadas? E poden aprender ordes?