Encontro con Federico Martinón: vacinas contra a Covid-19

O membro do Comité Asesor de Vacinas da OMS e xefe de servizo de Pediatría no Hospital de Santiago responde este xoves ás preguntas dos lectores

AstraZeneca: como sabemos se unha vacina produce efectos adversos?

A farmacovixilancia é un labor esencial para garantir a eficacia, calidade e seguridade de calquera medicamento, tamén nas vacinas contra a Covid-19