Eva González Kölmel

Eva González Kölmel, da astrofísica á radioterapia hospitalaria

En tan só cinco meses consegue aprobar o RFIR coa segunda mellor nota a nivel nacional e xa está comezando a valorar distintos destinos