Luns 15 Abril 2024

Eva Carolina Vázquez Barreiro

Unha tese da USC explora novos usos e aplicacións das resinas epoxi

A tese de doutoramento presentada pola enxeñeira Eva Carolina Vázquez Barreiro na Facultade de Ciencias do Campus Terra da USC baixo o título ‘Dopaxe...