Estremadura

O Parque de Monfragüe, foto do día da NASA

Este ceo nocturno sobre o parque nacional estremeño dá hoxe a volta ao mundo

Un estudo con raposos galegos avalía a contaminación no monte

Para coñecer os niveis de exposición a contaminantes ambientais dunha zona, os científicos poden analizar a concentración de metais nos órganos dos animais, que...

Valego, o galego que se fala en Estremadura

O investigador Xosé Henrique Costas publicou en Xerais unha monografía sobre esta fala de colonos de Galicia que sobreviviu ós séculos