O 98,5% das especies ameazadas en Galicia aínda non conta con...

Ao ritmo actual, precisaríanse 1.782 anos, case 18 séculos, para que cada taxón tivera cadanseu plan de conservación ou recuperación