Luns 15 Xullo 2024

Escola Tecnica Superior de Enxeñaría de Camiños

Unha nova proposta para extraer metano en xacementos non convencionais

O enxeñeiro da UDC Manuel Soage presenta na súa tese de doutoramento un modelo numérico para optimizar a obtención deste gas

A Escola de Camiños da Coruña lidera un proxecto europeo sobre sistemas de saneamento

O grupo GEAMA coordina o traballo, que abordará os desafíos destas redes, como o seu deterioro, os cambios no patrón de choivas e as ameazas de saúde global

A UDC lidera un proxecto para destruír o SARS-CoV-2 por resonancia

O profesor Fermín Navarrina, da Escola de Enxeñaría de Camiños, encabeza unha investigación que recibiu financiamento do Instituto Carlos III

A Coruña acolle a maior rotura dunha trabe feita nun laboratorio en Europa

O Grupo de Construción da UDC lanzou un concurso internacional para predicir o resultado do experimento, enmarcado no proxecto HORVITAL

Camiños de Futuro: obradoiros para divulgar a enxeñaría civil nos institutos de Galicia

A Escola de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos da Coruña lanza un proxecto para achegar a disciplina a estudantes de Secundaria e Bacharelato