Martes 21 Maio 2024

envoltura lipídica

Descobren un trazo dos virus que os fai máis proclives a saltar de animais a humanos

Un estudo do CSIC e da Universidade de Valencia revela que os virus con envoltura lipídica posúen maior capacidade para infectar a múltiples especies