Descobren un trazo dos virus que os fai máis proclives a...

Un estudo do CSIC e da Universidade de Valencia revela que os virus con envoltura lipídica posúen maior capacidade para infectar a múltiples especies