Investigadores da USC crean unha vacina para as diarreas por E.coli...

Entericolix© contén cinco cepas de E.coli inactivas e está rexistrada en 20 países