Sábado 20 Abril 2024

ensino medio

Santiago acolle 135 alumnos de Bacharelato na X Olimpíada Española de Economía

O programa pretende crear vínculos entre o ensino universitario e o ensino medio e premiar o esforzo dos estudantes