Domingo 21 Abril 2024

enquisa social sobre a percepción da ciencia

Os galegos son dos máis escépticos cos horóscopos e a homeopatía

Só un 0,5 por cento cre na fiabilidade da astroloxía, e un 17,9 na homeopatía, segundo a enquisa estatal sobre a percepción da ciencia