Domingo 19 Maio 2024

enquisa nacional de saúde

Os nenos galegos dormen máis cós cataláns, e a clave pode estar no fuso horario

Un estudo atribúe á diferenza de lonxitude entre Galicia e Cataluña, dentro da mesma franxa horaria, ao peor descanso da mocidade na rexión mediterránea