Cantos máis amigos teñas, máis resistencia á dor terás

Un estudo demostra que as persoas con círculos de amizade máis grandes son máis tolerantes á dor física