Encina Calvo Iglesias

Precisamos perspectiva de xénero para investigar?

Primeria entrega do novo pódcast Investigar na USC. Con Encina Calvo, profesora titular de Física Aplicada