A UVigo organiza un encontro da OTAN e a Dirección General...

Na xuntanza serán presentados dous novos sistemas de medida de firmas radar (DIAR) e infravermella (DIFI)