Os primeiros observatorios meteorolóxicos de Galicia

A Universidade de Santiago foi pioneira da meteoroloxía sistemática ata que se creou a rede das principais cidades galegas a finais do século XIX

As ostras que falan francés

A ostra en Galicia é un bivalvo que fala francés. Porque desde Bretaña se importa a cría que hoxe se cultiva en bateas. A...

O primeiro mapa de isobaras de Galicia

O científico, xornalista e político Eduardo Chao foi o autor do primeiro mapa do tempo que se trazou en Galicia

O primeiro mapa do tempo de Galicia

Científico, xornalista, historiador e ministro de Fomento na I República, o vigués Eduardo Chao trazou o primeiro mapa de isóbaras de Galicia

Así naceu o primeiro mapa do tempo de Galicia

Científico, xornalista, historiador e ministro de Fomento, o galego Eduardo Chao trazou as primeiras isóbaras