Sábado 18 Maio 2024

económicas e empresariais

Santiago acolle 135 alumnos de Bacharelato na X Olimpíada Española de Economía

O programa pretende crear vínculos entre o ensino universitario e o ensino medio e premiar o esforzo dos estudantes