Domingo 3 Marzo 2024

ecofisioloxía vexetal

As áreas costeiras perturbadas favorecen a presenza da unlla de gato

A científica Yaiza Lechuga presenta na Universidade de Vigo unha tese que constata o avance da especie invasora nos complexos dunares de Galicia

Uña de gato: máis de cen anos de imparable avance invasor nas costas galegas

Investigadores da UVigo e da USC o deterioro que esta planta produce no solo para avanzar na súa erradicación