Sábado 24 Febreiro 2024

donna gil allen

O experimento que amosa a importancia de lavar as mans

Unha profesora amosa aos seus alumnos como os microorganismos actúan cando non se toman medidas de hixiene