Venres 23 Febreiro 2024

Diego Martínez Santos

Os físicos galegos á procura da desintegración xamais detectada

Un equipo do Instituto Galego de Fïsica de Altas Enerxías presenta a medida máis precisa ata a data dunha taxa de desintegración das partículas K0S

Físicos galegos obteñen novos resultados sobre a oscilación materia-antimateria

O Instituto Galego de Física de Altas Enerxías coordina unhas medicións que poden achegar novas pistas da orixe e composición da materia escura

Científicos galegos, nun “fito histórico para a física de partículas”

Un equipo de investigadores do CERN describe por primeira vez unha nova forma de asimetría entre materia e antimateria

A Xunta avaliará cada cinco anos aos investigadores de elite que contrate

Un comité de expertos examinará o seu traballo e se captaron fondos públicos ou privados

Científicos da USC atopan posibles desviacións do Modelo de Física de Partículas

A investigación enmárcase nun traballo conxunto cos expertos do CERN de Suíza, no que a USC ten unha destacada contribución

Físicos da USC publican en 'Nature' unha rara desintegración de partículas

Os científicos galegos participaron no equipo internacional que ven de descubrir este fenómeno no acelerador do CERN en Xenebra

Galicia recupera do exilio ó mellor físico novo de Europa

Dous anos despois de negarlle unha bolsa o Ministerio, Diego Martínez Santos volverá á USC grazas ó programa Oportunius

Europa recupera al emergente físico gallego que fue rechazado por el Gobierno

El mejor físico de partículas joven de Europa trabajará en Galicia