detección precoz

Ferramentas dixitais para anticipar o Alzheimer e localizar o ictus

Lincbiotech deseña un kit de detección precoz do Alzheimer que busca sinais premonitorias nas proteínas Tau aberrantes