deriva de continentes

Aquí estará Galicia no supercontinente Panxea Última en 250 millóns de anos

National Geographic fixo esta proxección sobre a teoría da terra única que reunirá todos os continentes nun só