Santiago reduce de 76 a 50 os seus departamentos

A medida diminúe en 200.000 euros este capítulo de gasto nos orzamentos da USC