decanos

As Humanidades toman a palabra polo seu futuro

Os decanos de todas as titulacións de Arte e Humanidades de Galicia defenden en Santiago a 'Declaración de Salamanca'

Os decanos de Veterinaria de España analizan en Lugo a apertura de novas facultades

Os decanos de Veterinaria de España analizan en Lugo a apertura de novas facultades e o recoñecemento do grao como MECES 3