A NASA anuncia dúas misións para chegar ao “inferno” de Venus...

Os proxectos Davinci e Veritas estudarán, respectivamente, a atmosfera e a topografía do planeta, case 40 anos despois da Magalhães, en 1989