David Wilson

Matanza masiva de koalas para salvalos

Investigadores australianos propoñen un sacrificio masivo destes marsupiais para combater a bacteria clamidia que está a levalos á extinción