Este é o falso abadexo, outro peixe tropical atopado en augas...

Científicos galegos describen o achado de dous exemplares, rexistrados por primeira vez na zona e capturados en abril de 2018 na costa de Pontevedra

¡Rayas y centollos!

El documental ‘Marcados para sobrevivir’ recoge la evolución, costumbres y movimientos de especies que habitan en las costas gallegas