curso fluvial

Un traballo da USC, mellor artigo de xeografía en revistas estranxeiras

O investigador Horacio García é o primeiro asinante da publicación, recoñecida co VIII Premio "Roser Majoral Moliné" da Asociación Española de Xeografía