A ‘curación’ de 3.552 persoas nun día reduce á metade os...

A decisión da Xunta de Galicia de informar por primeira vez das "altas domiciliarias" distorsiona as cifras de evolución da doenza