Galicia ten preto de 15.000 cruceiros, a maioría dos séculos XVII...

Hai exemplos anteriores como a cruz de pedra de Melide, do XIV, considerada a máis antiga do país