Domingo 3 Marzo 2024

Córdoba

Dúas estudantes da USC gañan o Campionato Mundial de Debate Universitario

É a primeira vez que un equipo de universitarios do Estado Español gaña o Campionato Mundial de Debate Universitario

Vía Láctea sobre o observatorio

Explicación: que son esas manchas de luz do ceo? Primeiro, a máis importante: a estrutura en arco da franxa central da nosa galaxia Vía...