M100: un gran deseño de galaxia espiral

Explicación: M100, maxestuosa nunha auténtica escala cósmica, é coñecida axeitadamente coma unha galaxia espiral de gran deseño. Trátase dunha gran galaxia cuns 100 mil...

M104: a galaxia Sombrero

Explicación: a abraiante galaxia espiral M104 é famosa pola súa aparencia case de canto cun anel ancho de corredores de po escuro. Vista en silueta...