Down Galicia e USC acordan impulsar proxectos de I+D e formación

Asinan un convenio que abrirá a vía á colaboración en investigación, programas docentes e asesoramento mutuo

Unha delegación da Universidade de Teherán visita Santiago para explorar vías...

A Universidade de Santiago mantén unha estreita colaboración con institucións educativas iranianas no eido da investigación e do intercambio de coñecemento en múltiples disciplinas....