Alerta para salvar ao birrio, a ave que come, durme e...

Declarada Ave do Ano 2021, é un asiduo visitante das nosas vilas e cidades, e pode pasar máis dun ano no aire sen pousarse en ningún momento