Os aerosois dos cigarros electrónicos producen arritmias cardíacas en ratos

Os cigarros electrónicos subministran nicotina sen combustión de tabaco. Como resultado, o aerosol destes dispositivos contén moito menos monóxido de carbono, alcatrán...