Un total de 29 grupos, na III Xornada de Investigación Biomédica...

Estimular a xeración dunha masa crítica e multidisciplinar de investigadores capaz de poñer en valor o coñecemento en diversos campos científicos, desenvolvendo novas liñas...

“O risco dun brote de ébola en Europa é nulo”

O ourensán Juan García Costa, experto en enfemidades víricas importadas, di que podería chegar algún enfermo