Só o 8% das mulleres médicas chega a postos de responsabilidade...

O número de homes con posto fixo en Medicina duplica ó das mulleres, malia os seus mellores expedientes académicos