Identificada unha variante do VIH con maior capacidade de infección

Descuberta nos Países Baixos, a variante VB do virus causante da SIDA presenta tamén maiores cargas virais e un descenso máis rápido das células CD4

A carga viral e os seus perigos na transmisión e a...

A cantidade de SARS-CoV-2 á que chegamos a estar expostos garda relación coa gravidade dos síntomas e un peor prognóstico