Por que en Galicia non precisamos produtos contra o cal nas...

A familia Mayo Gago analizou a dureza da auga de distintos puntos de Galicia para resolver esta cuestión e participar na feira Pontenciencia